Formularz wyceny

Formularz szybkiej wyceny

MIEJSCE ZAŁADUNKU
Kraj:
Miejscowość:
Kod Pocztowy:
MIEJSCE ROZŁADUNKU
Kraj:
Miejscowość:
Kod Pocztowy:
TERMIN ZAŁADUNKU
Data:
Godzina:
MIEJSCE ROZŁADUNKU
Data:
Godzina:
ŁADUNEK
Rodzaj towaru:
Waga całkowita:
Wymiary towaru:
Kubatura:
Wymagany rodzaj pojazdu/naczepy:
Sposób załadunku/rozładunku:
BOK
GÓRA
TYŁ
Towar:
PIĘTROWALNY
NIEPIĘTROWALNY
WARTOŚĆ TEMPERATURY PRZEWOZU
(jeżeli wymagana temp. kontrolowana):
UWAGI DODATKOWE/
SZCZEGÓLNE WYMAGANIA
DOTYCZĄCE TRANSPORTU:
Transport:
CAŁOPOJAZDOWY/DEDYKOWANY
DROBNICOWY
DANE DO KONTAKTU
Imię i Nazwisko:
Nazwa firmy:
Telefon :
E-mail: